8. Simion Blom

Kandidaat-raadslid

“Het is tijd dat Nederland zich meer gaat verzoenen als effect van het slavernijverleden. Een onmisbare stap is een nationaal slavernijmuseum in Amsterdam. Amsterdam moet een discriminatievrije stad zijn waarin de (etnische) ongelijkheid wordt bestreden. Een gedeelde identiteit, solidariteit en gelijkheid. In het onderwijs, de arbeidsmarkt en in de gehele stad!”

  • 29 jaar
  • Raadslid en recent afgestudeerd

Amsterdam ligt er prachtig bij. En er is op het oog niet veel te merken aan de effecten van de moeilijke economische tijden die wij achter ons hebben liggen. Echter, heb ik de afgelopen jaren vanuit het politiek-bestuurlijk perspectief mogen ervaren dat groepen die categorisch reeds gemarginaliseerd waren, het hardst getroffen zijn. De ongelijkheid is op vele terreinen toegenomen: in het onderwijs, arbeidsmarkt en woningmarkt. Deze ongelijkheid lijkt extra significant als we dit bekijken vanuit een etnisch perspectief. Ik maak me daar zorgen om. Deze constateringen leiden nu tot een niet te onderschatte (sluimerend) onrust, onvrede en ervaren uitsluiting in onze Amsterdamse samenleving. Het is in het belang van onze stad, zwart en wit dat ongelijkheden worden teruggedrongen. Investeren in de positie van minderheden en in de multiculturele samenleving is ten bate van iedereen. Het is geen liefdadigheid, maar een noodzaak.