5. Jasper Groen

Kandidaat-raadslid

"Amsterdam moet de groenste stad van Europa worden. De stad moet van het aardgas af. Gifdiesel en bloedkolen moeten de haven uit. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. En de Hemwegcentrale moet dicht, natuurlijk!"

  • 41 jaar
  • Raadslid en trainer

Amsterdam moet de groenste stad van Europa zijn, koploper in de transitie naar een duurzame, circulaire samenleving en een groene wereld. De energietransitie moet lokaal worden waargemaakt, samen met Amsterdammers, in de wijken en stadsdelen. De stad moet van het aardgas af. Gifdiesel en bloedkolen moeten de haven uit. GroenLinks moet daarbij handelen vanuit het inzicht dat duurzaamheid en solidariteit niet te scheiden zijn. Solidariteit betekent zowel solidariteit met mensen die nu leven als met generaties na ons en met mensen elders. Daarom stelde ik me bij mijn aantreden in de gemeenteraad tot doel om GroenLinks een herkenbaar, authentiek en onmiskenbaar groen gezicht te geven.

En GroenLinks heeft, ook al zaten we in de oppositie, veel bereikt; de haven van Amsterdam heeft op basis van moties van GroenLinks aangekondigd dat kolen in 2030 de haven uit moeten zijn. De gemeente wordt veel duurzamer met LED-verlichting, beter geïsoleerde gemeentepanden en een groen stroomcontract. Ondersteuning voor huurders die willen verduurzamen is uitgebreid tot buiten de ring en er is subsidie gekomen voor VvE’s. Op het gebied van groen wordt er 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in het Sloterpark. Er zijn waarborgen ingebouwd om parken te beschermen tegen schade door festivals. GroenLinks heeft het verdwijnen van het veen in Waterland – met alle gevolgen voor weidevogels en CO2 uitstoot die daarbij horen - op de agenda gezet en het stadsbestuur komt eindelijk in actie.

Mooie resultaten, maar we zijn er nog lang niet. Amsterdam ligt, nadat het huidige college vier jaar op de winkel heeft gepast, op het gebied van duurzaamheid niet op koers om de doelstellingen van Parijs te halen. Er moet nu stevig worden doorgepakt. Braakliggende daken moeten vol gelegd worden met  minstens één miljoen zonnepanelen. Sociale Huurwoningen moeten klimaatneutraal, energiearmoede uitgebannen. Alle Amsterdammers moeten betrokken worden bij de transitie naar een duurzame stad.  De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. En de Hemwegcentrale moet dicht, natuurlijk. Daarom wil ik de kennis en het netwerk die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd op al deze terreinen blijven inzetten. Met een duidelijke groene boodschap, met een saamhorige fractie, met GroenLinksers en Amsterdammers, zodat Amsterdam over vier jaar koploper is op het gebied van groen en duurzaamheid.

Meer weten? Kijk op mijn website.