16. Marijn van der List

Kandidaat-raadslid

"Als ik in de raad kom wil ik ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in Amsterdam, of je hier nou al jaren woont of nieuwkomer bent. Ook zou ik willen bereiken dat er adequate opvang is voor iedereen, voor mensen met én zonder papieren. Daarnaast zou ik willen bijdragen aan experimenten met het basisinkomen, om te leren wat dit doet met ondernemerszin, creativiteit en gevoel van veiligheid."

  • 33 jaar
  • Onderzoeker en projectmanager

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door hoe politiek kan bijdragen aan een vrije en open samenleving waarin gelijkheid in kansen een groot goed is. Nu is het eindelijk zo ver dat ik de kans krijg om thema’s waar ik mij al jaren voor inzet ook politiek aan te pakken. Ik geniet ervan om met mensen in gesprek te zijn en samen na te denken over concrete plannen voor een open, vrije en gelijkwaardige samenleving. De combinatie van het contact met de samenleving en de vertaling naar het politieke werk in de raad is voor mij de belangrijkste reden waarom ik raadslid wil worden. Ik ben met name geïnteresseerd in thema’s als armoedebestrijding, gemeentelijke opvang voor ongedocumenteerden en integratie van vluchtelingen in de stad. Ik kijk ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan! Voor mij is GroenLinks dé partij die Amsterdam mooier, groener en socialer kan maken.