12. Tirza de Fockert

Kandidaat-raadslid

"Een Amsterdam waar elke inwoner dezelfde kansen en mogelijkheden heeft, en waar we allemaal kunnen zijn wie we willen zijn. Ongeacht afkomst, seksuele identiteit, lichamelijke beperking of inkomen. Een duurzame, cultureel bruisende, sociale stad, waarin we elkaars diversiteit omarmen. Daar wil ik me de komende vier jaar voor inzetten."

  • 36 jaar
  • Journalist

Ik ben Tirza de Fockert, en woon met mijn vriendin in de prachtige Spaardammerbuurt. Door mijn werk als journalist en als maatschappelijk betrokken vrijwilliger heb ik de afgelopen jaren veel mensen leren kennen die vastlopen in deze stad. Die bijvoorbeeld de weg naar zorg niet weten te vinden, omdat ze als vluchteling de taal en ons systeem niet begrijpen. Die als cultureel ondernemer amper het hoofd boven water kunnen houden, vanwege de vele administratieve eisen en de hoge huurprijzen. Maar ook mensen die hun buren niet meer begrijpen, en zich daarom verweesd voelen in de stad waar ze al hun hele leven wonen. Ik zie het dagelijks om mij heen in de Spaardammerbuurt

Als volksvertegenwoordiger wil ik bouwen aan een samenleving waarin iedereen mee kan komen. Een sociale, solidaire samenleving waarin ruimte is voor ons allemaal. Waarin we de dialoog met elkaar aangaan en we mét elkaar, niet alleen, naast elkaar leven. Doe je mee?

Lees meer over mij op www.tirzadefockert.nl