10. Jorrit Nuijens

Kandidaat-raadslid

"Het gaat beter dan ooit met GroenLinks en Amsterdam heeft ons harder nodig dan ooit. Het dienen van onze idealen en het strijden voor een groen, vrij en sociaal Amsterdam geven mij veel voldoening. Graag ga ik daar met al mijn passie, energie en inzet mee door."

  • 37 jaar
  • Raadlid en trainer

De idealen van GroenLinks zitten verweven in de ziel van Amsterdam en in de mijne. Amsterdam is de stad van anders mogen zijn. Hele wijken en hectares groen zijn bevochten op het grote geld. Niets heeft me meer voldoening gebracht dan strijden voor een groen, betaalbaar en vrij Amsterdam. Daar ga ik graag met heel mijn hart mee door.

Ik strijd voor ruimte voor de dingen die Amsterdam maken. Ruimte voor een betaalbare woningvoorraad, voor groen en creativiteit. Amsterdam is alleen een emancipatiemachine als statushouder, creatieveling, arbeidersgezin en rijkeren naast en door elkaar kunnen wonen.

Voor GroenLinks mocht ik de afgelopen jaren vechten tegen woningontrekking en prijsopdrijving. We hielden tuinparken groen en onbebouwd. We beschermden de diverse binnenstad door strengere bestemmingsplannen.

In welke rol dan ook, voor ruimte voor dat groene, sociale, vrije Amsterdam van GroenLinks blijf ik graag vechten.