Amsterdam luidt noodklok jeugdhulp en vraagt minister De Jonge om bij te springen

Amsterdam vraagt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om te betalen voor de extra kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde vandaag voor een motie van GroenLinks-raadslid Lene Grooten, die daartoe opriep.

Na de decentralisatie is het aantal kinderen en jongeren dat een beroep doet op de specialistische jeugdzorg gegroeid. In Amsterdam groeide het aantal jongeren in de jeugdhulp twee keer sneller dan het landelijk gemiddelde. Groeide in het jaar 2016-2017 landelijk het aantal jongeren in de jeugdhulp nog met 4,4 procent, in Amsterdam was dat 8,8 procent. De minister betaalt op dit moment niet extra voor deze kinderen en jongeren en daarmee lopen de tekorten dus op. “Een schande,” vindt raadslid Grooten. “Het Rijk hevelt een taak over naar de gemeente, maar stelt niet de benodigde middelen ter beschikking, terwijl het aantal kinderen en jongeren in de jeugdzorg groeit. Dan maak je het gemeenten echt onnodig moeilijk.”

Hulp

De kosten van de Amsterdamse jeugdhulp zijn sterk toegenomen nadat gemeenten in 2015 zorgtaken over moesten nemen van het Rijk. Tegelijkertijd ging het kabinet ook nog bezuinigen op de jeugdzorg. In Amsterdam was het tekort in 2018 maar liefst 29 miljoen euro. In alle andere grote gemeenten spelen soortgelijke problemen.

Het is de bedoeling dat wijkteams in de toekomst hun rol pakken. Als kinderen en jongeren snel geholpen worden zal zwaardere zorg minder vaak nodig zijn. Maar dat effect is niet in een paar jaar al bereikt. Daarnaast blijven er altijd kinderen en jongeren die specialistische hulp nodig hebben en die moet er dan ook zijn, aldus raadslid Grooten.

Kabinetspartijen

“Door de jeugdhulp te decentraliseren, zonder daar voldoende geld voor beschikbaar te stellen komen veel Amsterdamse jongeren in de problemen,” zegt Lene Grooten. Ze wil dat het college bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de bel trekt. De gemeenteraad sloot zich unaniem aan bij de oproep. GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, DENK, CDA, ChristenUnie en BIJ1 stemden allemaal voor. Opvallend is dat daar ook alle partijen bij zitten die in Den Haag in het kabinet zitten. De wethouder zei ermee aan de slag te gaan.