Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Indienen amendement

Op deze pagina kan je een amendement indienen op ons concept-verkiezingsprogramma. Amendementen kunnen alleen worden ingediend door leden van GroenLinks die wonen in Amsterdam. De inleiding en lopende tekst kunnen niet geamendeerd worden, alleen de programmapunten aan het einde van elk hoofdstuk. Voor het indienen van een amendement moeten er minstens vijf leden zijn die het amendement steunen.

Amendementen kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2017.

De bundelingsdag, waar indieners van vergelijkbare amendementen deze samen kunnen voegen of n.a.v. opmerkingen van de programmacommissie kunnen wijzigen, vindt plaats op 7 oktober 2017. Op de verkiezings-ALV van 4 november 2017 stemmen de leden over de ingediende amendementen.