Federatiebestuur

Het bestuur van GroenLinks Amsterdam wordt gekozen door de leden voor een zittingsperiode van twee jaar. Het huidige bestuur is in oktober 2018 in deze vorm verkozen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van GroenLinks Amsterdam. Zij ondersteunen de gemeenteraadsfractie en de afdelingsbesturen in de stadsdelen, organiseren ledenvergaderingen en inhoudelijke debatten en zorgen ervoor dat er binnen en buiten verkiezingstijd campagne wordt gevoerd.

Het bestuur van GroenLinks Amsterdam bestaat momenteel uit de volgende personen:

Vincent de Kom: Voorzitter
Talitha Koek: Vice-voorzitter
Maarten Prot: Secretaris
Yvo Greijdanus: Penningmeester
Jort Schuitemaker: Inhoudelijke discussie
Liesbeth Boom: Ledenwerving en bewegingsopbouw
Jerry Jansma: Ondersteuning afdelingen
Jeanine van Pinxteren: Politiek personeelsbeleid
Ilse Heeremans: Campagnes