Federatiebestuur

Het bestuur van GroenLinks Amsterdam wordt gekozen door de leden voor een zittingsperiode van twee jaar. Het huidige bestuur is in september 2017 in deze vorm verkozen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van GroenLinks Amsterdam. Zij ondersteunen de gemeenteraadsfractie en de afdelingsbesturen in de stadsdelen, organiseren ledenvergaderingen en inhoudelijke debatten en zorgen ervoor dat er binnen en buiten verkiezingstijd campagne wordt gevoerd.

Het bestuur van GroenLinks Amsterdam bestaat momenteel uit de volgende personen:

Tania Barkhuis: Voorzitter
Dirk de Jager: Vice-voorzitter en politiek personeelsbeleid
Maarten Prot: Secretaris (ad-interim)
Mette Raaphorst: Evenementen
Arthur Veen: Penningmeester
Sjoerd van der Steen: Permanente Campagnes
Vincent de Kom: Partij & Bewegingsopbouw
Iris Visser: Diversiteit
Tuncer Gungordu: Diversiteit