Bloeiende politieke partij

Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 werden we de tweede partij met 8 zetels in de gemeenteraad. Met onze nieuwe fractie en drie wethouders kunnen we veel betekenen voor de stad en haar inwoners. En met onze leden van de stadsdeelcommissies en Dagelijks Bestuurders doen we dat ook in de stadsdelen. Maar GroenLinks Amsterdam is meer. Buiten de politieke vertegenwoordigers zijn er bijna 5000 leden. Leden met ideeën en expertise waar onze politici veel aan hebben. Leden die misschien wel politiek actief willen worden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes. Kortom leden die actief willen zijn. 

Rol Federatiebestuur 

Het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam is er voor die leden. Het bestuur zorgt voor inhoudelijke activiteiten, coördineert campagnes, zorgt voor een diverse en inclusieve afdeling en organiseert trainingen. Daarnaast zorgt het bestuur er voor dat het politieke werk gedaan kan worden. Door potentiële politici te scouten, door de kandidaatstelling te organiseren, door te zorgen dat er een goed verkiezingsprogramma komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En door met onze politici in gesprek te blijven over standpunten en hen te begeleiden bij hun functioneren en ontwikkeling. Het federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat uit 9 personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er algemeen bestuursleden, die ieder de verantwoordelijkheid hebben voor verschillende taken.

Diversiteit 

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie heeft daarom de opdracht meegekregen om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen. Bijvoorbeeld afkomst, leeftijd, gender, klasse en opleiding. 

Wat bieden wij?  

Lidmaatschap van een levendig bestuur, dat deels uit nieuwe en deels uit ervaren bestuursleden bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor een eigen aandachtsgebied. We zijn tegelijk ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken.

Taken en verantwoordelijkheden 

Het functioneren van de politici die zich voor GroenLinks inzetten is een van de belangrijkste onderdelen van de partij. Als bestuurslid draag jij zorg voor het voeren van gesprekken met raadsleden, wethouders en dagelijks bestuurders. Je houdt een vinger aan de pols van hun professionele ontwikkeling en gaat in gesprek wanneer het functioneren beter kan. Ook ondersteun je waar nodig afdelingen in de stadsdelen met het organiseren van het functioneren van onze leden in de stadsdeelcommissies. 

 • Opstellen en monitoren functioneringsbeleid ten aanzien van gemeenteraadsfractie, wethouders en DBers; 
 • Zorgen voor aanstelling en aansturing van functioneringscommissie; 
 • (met de functioneringscommissie) organisatie en uitvoering van de functioneringsgesprekken gemeenteraadsfractie, wethouders en DBers 
 • Geregeld bijwonen fractievergadering 
 • Af en toe bijwonen wethoudersoverleg 
 • Incidenteel bezoeken vergaderingen stadsdeelcommissies 
 • Zorgen voor profielen voor fractieleden/fractievoorzitter, wethouders, SDC-leden, en DBers (ism fractievoorzitter en voorzitter) 

Profiel voor de samenstelling van het bestuur 

 • Pre: Bestuurservaring binnen of buiten de partij
 • Ervaring met bewegingsopbouw en veranderingsprocessen
 • Afspiegeling van de samenstelling van de Amsterdamse bevolking 
 • Ervaring met campagnes/mobilisering
 • Kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer en beleid

Profiel bestuurslid politiek personeelsbeleid 

 • Oog voor persoonlijke ontwikkeling 
 • Ervaring met opzetten van en uitvoeren van functioneringsbeleid
 • Bij voorkeur ervaring in een politieke functie
 • Gevoel voor politieke en interpersoonlijke verhoudingen

Wat vragen we van alle individuele bestuursleden?

 • Enthousiasme 
 • Onderschrijven van het GroenLinks gedachtengoed
 • Lid van GroenLinks in Amsterdam
 • Voldoende tijd beschikbaar (6 - 8 uur per week)
 • Sociale en betrokken houding
   

Planning en procedure 

 • Uiterlijke reactietermijn: 7 januari
 • Gesprekken met kandidaten: naar verwachting vanaf de 2e week van januari
 • Voordracht kandidaten: in januari, uiterlijk een week voor de Algemene Ledenvergadering
 • Benoeming: op de Algemene Ledenvergadering in februari

Ben je geïnteresseerd in de functie van penningmeester? We zien je reactie graag tegemoet! Mail je motivatie (max 1 A4) + CV naar kaciegla19@gmail.com, uiterlijk 7 januari 2024.

Vermeld bij je kandidaatstelling voor welke bestuursfunctie je kandidaat bent. Het is ook mogelijk je belangstelling voor meerdere functies kenbaar te maken.

KANDIDATENCOMMISSIE

De kandidatencommissie bestaat uit Amsterdamse leden en wordt voorgezeten door Lieke Thesingh.