Amsterdam investeert in een groene stad met gelijke kansen voor iedereen

Waar het Rijk ervoor kiest om de crisis in de publieke sector voort te laten woekeren, kiest Amsterdam voor het versterken van onze sociale voorzieningen. ”Amsterdam pakt ongelijkheid aan en investeert daarmee in de publieke sector,” aldus fractievoorzitter Femke Roosma in een reactie op de gemeentebegroting.
 

Roosma is blij dat het college werk gaat maken van de plannen uit het coalitieakkoord. “In het coalitieakkoord lieten we Amsterdam onze idealen zien. In de begroting laten we zien hoe we precies aan die groene en sociale stad willen gaan bouwen,” aldus Roosma. “De plannen liggen er, het geld is er, nu kunnen we echt van start.”

Gelijkheid

Armoedevoorzieningen worden uitgebreid, er wordt geïnvesteerd in de zorg en het college komt begin 2019 met banenplannen om jongeren met een migratieachtergrond, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking sneller aan werk te helpen. Nu de voorschool steeds minder toegankelijk is geworden, zorgt het stadsbestuur ervoor dat kinderen vanaf 2019 al vanaf 2 jaar naar de voorschool kunnen. Nu is dat vanaf 2,5 jaar. Hier wordt jaarlijks 7 miljoen euro voor uitgetrokken.

Groene stad

Roosma: “Amsterdam zet vol in op een klimaatneutrale stad. Het is goed dat het college ervoor kiest om ook een lokaal klimaatakkoord te sluiten. Want we hebben iedereen nodig in de strijd voor duurzaamheid.”

In 2019 worden er al 1000 parkeerplekken opgeheven en wordt er geïnvesteerd in een tweede fietsring van de Ceintuurbaan tot de Bilderdijkstraat. Roosma: “Dat is nog maar het begin van onze ambities voor een autoluwe stad.”

Er wordt 1,7 miljoen euro extra uitgetrokken voor het groen houden van de parken en het beter handhaven van de geluidsregels tijdens evenementen.

Om ervoor te zorgen dat Amsterdammers weer betaalbaar kunnen wonen investeert het college de komende vier jaar 1,3 miljard in de ontwikkeling van bouwgrond. GroenLinks is blij dat een groot deel daarvan wordt gebruikt voor meer sociale huurwoningen.

Radicale transparantie

Amsterdammers krijgen straks de mogelijkheden om de uitvoering van het beleid te digitaal en direct te volgen, naar voorbeeld van de burgerbeweging Barcelona en Comú. Roosma: “Deze radicale transparantie nodigt Amsterdammers uit om mee te doen. We hebben de initiatieven van bewoners nodig om Amsterdam mooier te maken.”