Amsterdam Fearless City

De stad is de plek om politiek opnieuw uit te vinden. Uit de instituties, terug naar de buurt, het plein, de agora. Dat is het idee achter municipalisme, de nieuwe links-progressieve beweging die in allerlei Europese steden opduikt. Deze Fearless Cities presenteren een alternatief voor het neoliberalisme. Femke en Rutger schreven deze zomer een stuk over in De Helling. Nu is het tijd om de volgende stappen te zetten waarmee we GroenLinks en Amsterdam laten aansluiten bij die municipalistische beweging. 

Leergang

Fearless Cities - leergang 2020

In het coalitieakkoord van 2018 heeft Amsterdam de ambitie uitgesproken om van Amsterdam een ‘Fearless City’ te maken. Wil je meer weten over de principes en ideeën achter de term ‘Fearless Cities’? GroenLinks Amsterdam start in 2020 met een leergang over Fearless Cities waarin we ons verdiepen in het gedachtegoed van het municipalisme en wat dit betekent voor onze partij en de stad. 

De leergang zal bestaan uit vijf avonden. Hieronder vind je het (concept) programma.

 

Donderdag 16 januari

Wat zijn fearless cities en municipalisme?

Met o.a. Femke Roosma en Frans Bieckmann

 

Woensdag 5 februari

Alternatieve economie

Met o.a. Lavinia Steinfort van het Transnational Institute

 

Donderdag 27 februari

Commons

Met o.a. Thomas de Groot van Commons Network

 

Donderdag 19 maart

Feministische politiek en stadsrechten

Met o.a. Rachel Walker van ActionAid

 

Donderdag 9 april

Afsluiting: hoe nu verder? 

Sprekers ntb. 

 

Ben je geïnteresseerd om meer te leren en mee te denken over wat Fearless Cities voor Amsterdam kan betekenen? Meld je dan vóór 5 januari aan (update: aanmelden is niet meer mogelijk) en laat ons weten waarom jij mee wil doen aan deze leergang en wat je eventueel na de leergang zelf zou willen gaan doen. Let op: het is van groot belang dat je beschikbaar bent op bovenstaande data. 

Naar aanleiding van de aanmeldingen zullen we een selectie maken, waarbij motivatie, diversiteit en vertegenwoordiging van verschillende stadsdelen onderdeel uitmaken van de criteria. We streven naar een groep van 20-25 deelnemers.