Op deze pagina kun je de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergaderingen vinden.

Reeds plaatsgevonden Algemene Ledenvergaderingen:

2 juli 2022

  • Verslag volgt nog

30 mei 2022

21 mei 2022

 

6 oktober 2021

 

30 januari 2020

 

21 september 2019

Verslag ALV 21 september 2019
Financieel verslag 2018

24 januari 2019

Verslag ALV 24 januari 2019

6 oktober 2018

Verslag ALV 6 oktober 2018
Op deze ALV verkozen we een nieuw federatiebestuur.
Verantwoording financien campagne 2018
Toelichting financien campagne 2018

29 mei 2018

Verslag ALV 29 mei 2018
Verkiezing secretaris federatiebestuur (voordracht kandidatencommissie en verantwoording)
Verantwoording financien kalenderjaar 2017 (financieel verslag 2017)

4 november 2017

Op 4 november organiseerden we een bijzondere ledenvergadering. Deze dag hebben we zowel het programma als de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vastgesteld.

14 september 2017

Verslag ALV 14 sepember 2017
Vaststellen begroting 2018 en de toelichting
Standpunt bestuurlijk stelsel en besluit deelname verkiezingen

18 mei 2017

Verslag ALV 18 mei 2017
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering werd o.a. onze lijsttrekker Rutger Groot Wassink officieel benoemd.

9 februari 2017

Verslag ALV 9 februari 2017
Wijzigingsvoorstel federatieregelement
Verslag kascontrolecommissie 2016
Financieel jaarverslag 2016 & begroting 2017
Herziene begroting voorbereiding raadsverkiezing 2017

19 januari 2017

Verslag ALV 19 januari 2017
Stand van zaken bestuurlijk stelsel

6 oktober 2016

Verslag ALV 6 oktober 2016
Begroting 2017 en toelichting
Begroting gemeenteraadsverkiezingen 2018
Standpunt Bestuurlijk Stelsel

7 april 2016

Verslag ALV 7 april 2016
Financieel jaarverslag 2015

7 oktober 2015

Notulen ALV 7 oktober 2015
Begroting 2016 en toelichting

21 mei 2015

Verslag ALV 21 mei 2015
Financieel jaarverslag 2014

18 december 2014

Verslag ALV 18 december 2014

25 september 2014

Verslag ALV 25 september 2014

5 juni 2014

Verslag ALV 5 juni 2014