Brainstormen over het onderwijs

GroenLinks organiseert samen met raadsleden Tirza de Fockert en Simion Blom een online brainstorm over het onderwijs. Graag aanmelden via tirzagroenlinks@gmail.com

De coronacrisis heeft nog maar eens zichtbaar gemaakt dat er een grote ongelijkheid heerst binnen het onderwijs. Kinderen wiens ouders hen niet kunnen helpen met hun huiswerk of die geen laptop thuis hebben, lopen op dit moment een nog grotere achterstand op dan ze misschien al hadden. 

Het lijkt GroenLinks daarom een goed moment om eens samen na te denken over hoe we het onderwijs nu, maar ook op de langere termijn, eerlijker kunnen maken. 

Samen met docenten, onderwijsdeskundigen en hopelijk ook leerlingen willen we over verschillende thema’s ideeën uitwisselen. In eerste instantie zijn we vooral benieuwd naar je ervaringen in de afgelopen tijd en wat de grootste problemen of kansen in het onderwijs zijn tijdens de huidige coronacrisis. Daarnaast willen we echter samen onderzoeken welke acties we moeten en kunnen doen om de kansongelijkheid op lange termijn niet groter te laten worden maar juist te verkleinen. Dit kan GroenLinks helpen om te kijken wat wij als politieke partij voor het onderwijs kunnen betekenen. 

We zullen tijdens de brainstorm zowel in gaan op het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. In de eerste helft van de sessie willen we gezamenlijk praten over het onderwijs in het algemeen. Na een korte pauze willen we de groep op delen zodat we meer gericht in gesprek kunnen gaan over wat er nodig is voor PO enerzijds en VO anderzijds.

Heb je tijd om bij deze brainstorm aanwezig te zijn? Zo ja, dan horen we graag over welke thema’s jij het zou willen hebben. Mocht je daarnaast nog leerlingen kennen die hier ook aan mee willen doen, geef dit bericht dan door.

Graag even aanmelden via tirzagroenlinks@gmail.com