Amsterdamse democratie - hoe nu verder?

Moet GroenLinks meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe adviescommissies? Of juist niet? Of juist iets heel anders doen? GroenLinks wil er met jou over in gesprek. Op 23 april, van 14.00 tot 17.00 uur in de Meevaart.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En verkiezingen voor de adviescommissies in de stadsdelen.

GroenLinks heeft zich de afgelopen periode fel verzet tegen de voorstellen voor een nieuw bestuurlijk stelsel, waar de adviescommissies onderdeel van zijn. GroenLinks vindt dat het nieuwe stelsel Amsterdam alleen maar minder democratisch maakt en de stad nog meer centraliseert.

De rol van de bestuurscommissies was al kleiner dan die van de stadsdeelraden, de nieuwe adviescommissies hebben nauwelijks nog wat in de melk te brokkelen. Zij mogen enkel nog advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur, maar geen moties indienen, voorstellen doen of vragen stellen. Laat staan dat ze besluiten mogen nemen of een begroting vaststellen. Het Dagelijks Bestuur wordt bovendien aangewezen door het college, en niet meer gekozen uit het midden van de volksvertegenwoordiging. Daarmee komt er nog minder ruimte voor beleid dat het lokale als uitgangspunt neemt. Tegelijk laat het voorstel voor het nieuwe stelsel het lelijk afweten als het gaat om vernieuwing van de Amsterdamse democratie; geen voorstellen voor lokale referenda, loten, burgerjury of wat dan ook.

Voor GroenLinks ligt nu de vraag op tafel of we mee willen doen aan de verkiezingen voor de nieuwe adviescommissies. Een aantal redenen om dat niet te doen, staan hierboven. Tegelijk geldt dat die adviescommissies – wanneer ze er eenmaal zijn – toch invloed hebben op wat er lokaal gebeurt. Hoe gering en zacht die invloed ook is. Dan is het zonde om niet aan de verkiezingen deel te nemen.

Tussen wel of niet mee doen liggen nog tal van anderen manieren waarop GroenLinks zich tot het nieuwe stelsel kan verhouden. GroenLinks zou een open lijst kunnen maken en mensen die lokaal actief zijn, vragen om daar op te gaan staan. Of GroenLinks kan zijn achterban oproepen om te stemmen op een “lokale” lijst. Of GroenLinks doet mee, maar koppelt dat aan radicale voorstellen voor het vernieuwen van de Amsterdamse democratie.

Kortom, moet GroenLinks wel of niet mee doen aan de verkiezingen voor de adviescommissies? En welke voorstellen voor vernieuwing van de Amsterdamse democratie moet GroenLinks zeker doen? Die vragen wil GroenLinks graag bespreken met mensen die actief zijn in de stad. Actief op het gebied van democratisering, actief in de buurt op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs, ondernemerschap, groen en duurzaamheid. Voor hen zijn en waren stadsdelen de overheid om de hoek, of ze er nu mee samenwerkten of last van hadden.

Wil je meedenken met GroenLinks? Kom dan op 23 april om 14.00 uur naar de Meevaart. De bijeenkomst duurt tot 17.00 uur en wordt afgesloten met een borrel. Laat even weten of je komt: groenlinks@amsterdam.nl.

Hartelijke groet,

Rutger Groot Wassink
Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam   

Tania Barkhuis
Voorzitter Federatie GroenLinks Amsterdam

Locatie

Meevaart
Balistraat 48A
1094 JN Amsterdam
Nederland