Algemene Ledenvergadering

Donderdag 30 januari vindt de ALV plaatst. 

Nieuwe leden of leden die voor het eerst een ALV bezoeken zijn vanaf 19:00 uur welkom voor een kennismaking met het bestuur en krijgen uitleg over de gang van zaken tijdens een ALV.

Agenda:

 • 19.30 uur - Opening
 • 19.31 uur - Vaststellen notulen ALV 21 september 2019 (bijlage)
 • 19.35 uur - Benoeming functioneringscommissie
 • 19.40 uur - Vaststellen jaarrekening 2019 (bijlage)
  • Toelichting financieel verslag federatie 2019 (bijlage)
 • 19.55 uur - Moties
  • Vacatiegelden federatiebestuur (bijlage)
  • Ondersteuning federatiebestuur (bijlage)
 • 20.05 uur - Vaststellen begroting 2020 (bijlage)
 • 20.25 uur - Prioriteiten van het nieuwe bestuur voor 2020 (bijlage)
 • 20.50 uur - Speech voorzitter DWARS Amsterdam
 • 20.55 uur - Inhoudelijk deel met wethouders & gemeenteraadsfractie
 • 21.25 uur - De Helling
 • 21.30 uur - Sluiting en borrel

Locatie

Jungle
Tweede van Swindenstraat 26
1093 VS Amsterdam
Nederland