We kiezen onder andere een nieuwe penningmeester, bespreken de begroting 2021 en de jaarrekening 2020. We blikken terug op de afgelopen tijd met wethouder Rutger Groot Wassink en vervangend fractievoorzitter Zeeger Ernsting. En we kijken vooruit naar 17 maart waarin we massaal naar de stembus gaan voor Meer GroenLinks en naar onze eigen campagne in 2022. 

Zie hier de volledige agenda voor de Algemene Ledenvergadering. De vergaderstukken worden hier later gepubliceerd.

Agenda

  • Vaststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering (30 januari 2020)
  • Terug- en vooruitblik met tijdlijn 2022
  • Fusie met Weesp
  • Bekendmaking lijsttrekkersreferendum
  • Jaarrekening 2020
  • Begroting 2021
  • Voordracht penningmeester en afscheid oude penningmeester
  • Politieke verantwoording
Een iPhone met daarop de tekst 'Online Stemmen'

Meld je nu aan

Om de link naar de uitzending van de ALV te ontvangen, willen we je vragen om je aan te melden. Als je gebruik wilt maken van je stemrecht tijdens de ledenraadpleging, moet je aanmelding 4 maart 12:00 bij ons binnen zijn. Dus meld je snel aan ⤵️