De agenda voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 6 maart 2021:

  • Vaststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering (30 januari 2020)
  • Terug- en vooruitblik met tijdlijn 2022
  • Fusie met Weesp
  • Bekendmaking lijsttrekkersreferendum
  • Jaarrekening 2020
  • Begroting 2021
  • Voordracht penningmeester en afscheid oude penningmeester
  • Politieke verantwoording